Sprzedaż mieszkania w 2024: jakie dokumenty są niezbędne?

Przed przystąpieniem do procesu sprzedaży mieszkania, konieczne jest przygotowanie różnych dokumentów, aby ułatwić całą transakcję i zapewnić legalność oraz przejrzystość procesu. Oto lista dokumentów, które mogą być niezbędne podczas przekazywania mieszkania:

Sprzedaż mieszkania w 2024: jakie dokumenty są niezbędne?

Przed przystąpieniem do procesu sprzedaży mieszkania, konieczne jest przygotowanie różnych dokumentów, aby ułatwić całą transakcję i zapewnić legalność oraz przejrzystość procesu. Oto lista dokumentów, które mogą być niezbędne podczas przekazywania mieszkania:

Dane osobowe i dokumenty tożsamości: Notariusz wymaga dowodu tożsamości od wszystkich stron biorących udział w akcie notarialnym. Może to być ważny paszport, dowód osobisty, lub inny dokument identyfikacyjny akceptowany w danym kraju.

Podstawa nabycia w formie: aktu sprzedaży, aktu darowizny, aktu poświadczenia dziedziczenia czy sądowe postanowienie nabycia spadku – prawomocne (Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku staje się prawomocne po upływie 21 dni od jego ogłoszenia, jeżeli nie zostanie zaskarżone. Po tym terminie uprawnione osoby powinny zwrócić się do sądu o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności)  

Numer księgi wieczystej: W rejestrze znajdują się dane o powierzchni, przeznaczeniu danego lokalu, a co najważniejsze wzmianki o ewentualnych obciążeniach. Nieruchomości stanowiące odrębną własność z pewnością posiadają KW. W dzisiejszych czasach dla zdecydowanej większości lokali spółdzielczo-własnościowych również założone są już księgi wieczyste.
Warto jednak zaznaczyć, że zakup mieszkania bez tego dokumentu jest możliwy, jednak wiąże się z ryzykiem, że lokal obciążony jest ukrytym kredytem lub innymi zobowiązaniami. Brak KW jest z kolei normalny w przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, jednak kupujący musi pamiętać o jej założeniu w odpowiednim momencie.

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu: Aby otrzymać zaświadczenie potwierdzające, że w wybranym lokalu nikt nie jest zameldowany, wystarczy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej: w tym przypadku należy zgłosić się do firmy specjalizującej się w sporządzaniu certyfikatów energetycznych, jest to niewielki koszt, który ponosi właściciel danego lokalu.  

Zaświadczenie z administracji / spółdzielni o braku zaległości w opłatach: dokument wystawiany przez spółdzielnię mieszkaniową i potwierdza, że bieżący właściciel mieszkania nie ma żadnych nieuregulowanych zobowiązań finansowych związanych z czynszem, opłatami administracyjnymi, funduszem remontowym czy innymi opłatami związanymi z nieruchomością

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o podatku od spadku i darowizn: dokument potwierdzający, że osoba, która odziedziczyła po zmarłym lub otrzymała darowiznę, uregulowała wszelkie zobowiązania podatkowe związane z tą transakcją.

Dodatkowo, w przypadku, kiedy na mieszkanie nałożona jest hipoteka (kredyt), do aktu niezbędne będzie zaświadczenie z banku (tzw. promesa), w którym wyraża on zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu.

Podsumowując, wymienione przez nas dokumenty w większości przypadków będą wystarczające do przeprowadzenia aktu notarialnego, natomiast zdarzają się sytuacje, w których ilość dokumentów może być większa, a ich uzyskanie bardziej skomplikowane. W związku z tym warto nawiązać współpracę z doświadczonym agentem nieruchomości, który pomoże w załatwieniu wszystkich formalności i uchroni Państwa przed niepotrzebnym stresem.