Łomianki

Działka nad Wisłą w odległości 5 km od Łomianek

zł / m2
Pokoje
0
Metraż
2827.00
m2 
Piętro
/
Rok budowy
No items found.
Działka nad Wisłą w odległości 5 km od Łomianek
Zobacz więcej zdjęć

Opis nieruchomości

Przedstawiam Państwu ofertę sprzedaży działki w miejscowości Dziekanów Polski ul. Podwale (Kępa Kiełpińska) gm. Łomianki w bliskiej odległości od lasu i Wisły.

Powierzchnia sprzedawanego obszaru składa się z dwóch działek o powierzchni 2827 m2. Na działce znajduje się dom mieszkalny wykonany z drewna o powierzchni ok 60m2, stan do odświeżenia/remontu). Teren działki objęty jest MPZP, który określa wg oznaczeń R8 i RW11

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R8:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe- tereny rolnicze,
b) uzupełniające - zabudowa zagrodowa;
2) zakaz zabudowy z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej;
3) dopuszcza się budowę zabudowy zagrodowej w granicach wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy z uwzględnieniem następujących wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabarytów budynków:
a) wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych - 9 m,
- dla budynków inwentarskich - 10 m,
- dla pozostałych budynków - 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dach stromy o spadku połaci dachowych w przedziale 25° -35°,
c) intensywność zabudowy w przedziale - 0,1 - 0,3,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 85%;
4) ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
a) fragment terenu położony w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego,
b) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości potencjalnego zalewu do 4 m, gdzie należy uwzględnić przepisy §14 ust. 5,
c) fragment terenu położony w strefie ochronnej siedliska pachnicy dębowej.

52. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Rw11:
1) przeznaczenie terenu - tereny rolnicze;
2) zakaz zabudowy;
3) ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:
a) zakaz likwidacji istniejących obniżeń terenu z okresowo występującymi zbiornikami wodnymi,
b) nakaz zachowania istniejących zadrzewień śródpolnych i zbiorowisk hydrofilnych towarzyszących podmokłym lub zalanym wodą obniżeniom terenu,
c) teren położony w strefie 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego,
d) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości potencjalnego zalewu do 4 m.

Działka ogrodzona z każdej strony, brama wjazdowa, studnia na działce, szambo własne, prąd. 
W najbliższym czasie gmina planuje wybudowanie kanalizacji i sieci wodociagów.

Stan prawny: własność, bez obciążeń, czysta KW.

Jest to idealna propozycja dla osób ceniących ciszę i spokój, bliskość natury, walory Wisły. W sąsiedztwie domy jednorodzinne, stadniny koni, szkoły nauki jazdy na koniach. Miejsce oddalone o ok. 5 km od centrum Łomianek i ok 23 km od centrum Warszawy

Zapraszam na prezentację
Adrian Perzanowski
509 291 030