Białołęka

Działka w zabudowie rezydencjonalnej blisko lasu

zł / m2
Pokoje
0
Metraż
1518.00
m2 
Piętro
/
Rok budowy
No items found.
Działka w zabudowie rezydencjonalnej blisko lasu
Zobacz więcej zdjęć

Opis nieruchomości

Przedstawiam Państwu ofertę sprzedaży działki w pięknej lokalizacji w dzielnicy Białołęka. 

Lokalizacja:
Działka położona jest przy ul. Leśny Potok os. Kobiałka. W najbliższej lokalizacji szeroko rozwinięta infrastruktura: szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, komunikacja miejska: autobusy linii: 120, 134, 314, 326, N14, sklepy Biedronka, Netto, restauracje. 

Działka:
Działka posiada powierzchnię 1518m2 o regularnych wymiarach ok 46m szerokość x ok 33m długość. Media: prąd w działce (skrzynka), gas w ulicy. Aktualnie na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzewienia. To co nadaje niesamowity charakter to otulina lasu w pobliżu. Sąsiedztwo bardzo prestiżowe, w większości zabudowa nowych domów jednorodzinnych.

Teren objęty MPZP, oznaczenie MN/Z pozwalającym na zabudowę jednorodzinną,

Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną [MN] obowiązują następujące ustalenia :
1. dopuszcza się adaptację (modernizację, rozbudowę, ewentualnie wymianę) istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
2. preferuje się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej,
3. dopuszcza się realizację obiektów mieszkaniowo-pensjonatowych i wprowadzenie usług nieuciążliwych w parterach
budynków,
4. ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 2,5 kondygnacji
5. ustala się konieczność podłączenia zabudowy do sieci miejskich, do czasu objęcia obszaru ogólnomiejskim układem
kanalizacyjnym dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do lokalnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni,
6. ustala się minimalną powierzchnię działki dla zabudowy mieszkaniowej:
a. dla budynku wolnostojącego 800 m²,
b. dla budynku bliŜniaczego 500 m²,
c. dla zabudowy zlokalizowanej na terenie gdzie obowiązuje zachowanie min. 60% powierzchni biologicznie czynnej
min. 1000 m²,
7. preferuje się wprowadzenie zabudowy zorganizowanej na obszarach wskazanych na rysunku planu, dopuszcza się objęcie
zabudową zorganizowaną pozostałych terenów mieszkaniowych,
8. miejsca postojowo-garażowe dla zabudowy mieszkaniowej należy przewidywać na terenie działek własnych w ilości 2-3msc/działkę.
9. ustala się nakaz ograniczenia obsługi komunikacyjnej od ulicy Kobiałka i Mochtyńską (ulice o funkcji zbiorczej) terenów
bezpośrednio przyległych do tych ulic.
10. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości min. 5 m od układu (linii rozgraniczających) ulic zbiorczych i
lokalnych,
11. dopuszcza się pozostawienie gruntów w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym lub ogrodniczym

Na terenach przeznaczonych pod zieleń urządzoną [Z] ustala się:
1. obsadzenie zielenią o zróżnicowanej wysokości terenów stref przyulicznych i zespołów parkingowych,
2. adaptację istniejących zadrzewień i zakrzaczeń,
3. uzupełnienie zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż istniejących cieków wodnych (kanałów melioracyjnych),
4. realizację zieleni towarzyszącej usługom i zabudowie mieszkaniowej jedno rodzinnej intensywnej i zabudowie
wielorodzinnej.

Jest to oferta skierowana do osób ceniących ciszę i spokój a zarazem w pobliżu miasta i infrastruktury. 

Zapraszam na prezentację
509 291 030